به گزارش افکارنیوز، تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۵ مردادماه به شرح زیر است:

 

عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز دوشنبه ۱۵ مرداد :

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد پویا در روز دوشنبه ۱۵ مرداد :

 

 

 

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز دوشنبه ۱۵ مرداد :

 

عناوین اخبار روزنامه شروع در روز دوشنبه ۱۵ مرداد :

 

عناوین اخبار روزنامه فرصت امروز در روز دوشنبه ۱۵ مرداد :

 

عناوین اخبار روزنامه گسترش صمت در روز دوشنبه ۱۵ مرداد :